U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Mediation For Lasting

  • solutions
  • arragements
  • relationship
  • friendship
  • happiness
  • business

In de kern van moeilijkheden, schuilen mogelijkheden

Maureen F. Lieveld

 

Certified mediator

&

negotiator

Maureen Florence Lieveld

De mobiele Mediator
Ik kom graag bij u langs

 

E-mail  : florencelieveld@hotmail.com

Mobiel : 06 4099 9401

Contactformulier

Tot alle partijen tevreden zijn.

Contactformulier

Velden gemarkeerd met * zijn vereist.

Zakelijke mediation

 

De beste manier om een conflict aan te pakken
De kans dat een relatie herstelt en reputaties onbeschadigd blijven is bij mediation groot.
Bij een moeizame samenwerking binnen een team, een slepend arbeidsconflict met een leidinggevende of medewerker of een zakelijk conflict met een klant, leverancier of zakelijke partner is mediation de beste manier om het conflict op te lossen. Mediation is effectiever, goedkoper en sneller dan de strijd voeren via advocaten. Na een paar gesprekken kan er al een oplossing bereikt zijn. Bij een geslaagde mediation is er sprake van een win-win situatie voor beide partijen.

De ernst van conflicten
De werkplek maakt een belangrijk deel uit van ons leven. Veel mensen gaan met plezier naar hun werk om samen met collega’s te helpen het bedrijf verder op te bouwen en draaiende te houden. U mag er vanuit gaan dat iedere werknemer met deze intenties een arbeidsovereenkomst is aangegaan. Toch gebeurt het vaak dat goede intenties ondermijnd wordt door conflicten tussen collega’s onderling of met een leidinggevende. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat conflicten op het werk ontstaan als uw medewerkers onder zekere tijdsdruk intensief met elkaar samenwerken. Conflicten op de werkvloer hebben vaak tot gevolg dat mensen zich ziek melden. Een kwart van de mensen die zich ziek melden met psychische klachten geven aan dat er sprake is van een arbeidsconflict. Zo vermeldt het Arboportaal dat jaarlijks ongeveer 70.000 tot 100.000 medewerkers zich ziekmelden met als oorzaak een conflict op het werk. Het onderwerp ‘arbeidsconflict’ heeft niet voor niets in afgelopen decennia veel aandacht gekregen. Er is door NVAB en de STRCR een gezamenlijke verklaring omtrent de werkwijzer Arbeidsconflicten opgesteld.
STECR Werkwijzers maken deel uit van het wet- en regelgevingscomplex van de Wet Verbetering Poortwachter en worden door UWV en (tucht)rechters toegepast. In de werkwijzer valt strikt genomen de advisering van de bedrijfsarts ingeval van verzuim ‘niet-wegens-ziekte’ buiten de reikwijdte. Gezien de maatschappelijke impact van arbeidsconflicten geeft de werkwijzer toch aanwijzingen over de manier waarop de bedrijfsarts zou kunnen adviseren. In de werkwijzer Arbeidsconflicten (versie 6) wordt arbeidsmediation benoemd als inzetbaar medium om aan actoren van het conflict aandacht te geven. Dit onderschrijft het belang van mediation bij arbeidsconflicten.

De tutoyerende gaat vousvoyeren
Onvoldoende aandacht voor een conflict leidt automatisch tot escalatie. Wat volgt is dat er meestal wordt teruggegrepen naar formele regels of wat de structuur in een organisatie voorschrijft. Die formele regels worden door mensen vaak ervaren als een klap in het gezicht. Plots worden zij op een formele, juridische manier benaderd wat niet past bij hun beleving van een hedendaagse organisatie. In de huidige organisaties is veel minder hiërarchie aanwezig en gaan we op informele wijze met elkaar om. Bij een conflict wordt ook in die minder formele werkomgeving de toon van een brief of email plots formeel. De verbazing over de plotselinge verandering in omgang zorgt meestal voor boosheid en onbegrip. Een oplossing wordt afgedwongen met alle negatieve gevolgen van dien. Het op deze manier oplossen van een arbeidsconflict is kostbaar, zowel wat betreft tijd, geld als energie.

Zo’n formele aanpak staat mogelijkheden in de weg om gezamenlijk en in overeenstemming veranderingen en verbeteringen te realiseren. Door op tijd conflicten te signaleren en gericht conflicthantering toe te passen bent u als manager oplossings- en toekomstgericht bezig.

De mediator
Ik kan als mediator veel betekenen in het begeleiden van een arbeidsconflict. Mijn aanpak is erop gericht de verschillende partijen zelf mee te laten denken en te beslissen over een mogelijke oplossing. Deze
aanpak vraagt om creativiteit en draagt bij aan een positieve bedrijfscultuur die gericht is op opbrengst en vernieuwing. Mediation draagt op een constructieve manier bij aan het verminderen van verzuim door arbeidsconflicten.

De afsluiting
Van het mediation-traject wordt een overzichtelijke rapportage gemaakt. In de rapportage worden de resultaten en de met elkaar gemaakte afspraken genoteerd. Des gewenst kunnen de, tussen partijen, gemaakte afspraken schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst. Deze afspraken zijn dan rechtsgeldig.

 

Toepassen van mediation
Wilt u weten of zakelijke mediation geschikt is voor uw conflict?
U kunt mij bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00u en 11.00u.
Ik ben ook bereikbaar via email of maak gerust gebruik van het contactformulier. Ik neem binnen 24 uur contact met u op tussen 9.00u en 11.00u. Wenst u een andere dag of tijd om gebeld te worden dan kunt u dat aangeven in uw bericht.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Maureen F. Lieveld